İNTERNET REKLAMCILIĞI
Türkiye’de internet kullanımı %50’ye yaklaşmaktadır. Bu oranın önümüzdeki 5 yılda %70 seviyelerine çıkması beklenmektedir. Ayrıca internet kullanım kalitesinin yükselmesi beklenen diğer gelişmeler arasındadır. Bu sebeple internet reklamcılığı giderek önem kazanan bir konudur.

İnternet reklamcılığı ile küçük bütçelerle etkili tanıtım kampanyaları yapılabilir ve kampanyanın geri dönüşleri ölçülebilir. Bu açıdan bakıldığında internet reklamcılığı tüm firmalara hitap eden çok güçlü bir araçtır.

Adwords ile, doğru anahtar kelimeler kullanılarak, müşteriler ilgili web sayfalarına yönlendirilip, geri dönüşleri takip edilerek, benzersiz kampanyalar oluşturulabilir.

İnternet Reklamcılığı

İnternet reklamcılığı eğer zaman ayırabiliyorsanız şirketinize çok hızlı katkı sağlayabileceğiniz bir konudur. Önemli olan reklam performansını sürekli izlemek ve iyileştirmektir. Eğer bu konuya çok zaman ayıramıyorsanız profesyonel destek anlamlı bir hale gelecektir.

Doğru hedef ve stratejilerle, her bütçeye uygun adwords kampanyaları düzenlenebilir. Adwords kampanyalarının başarısını, bulunduğunuz sektör, firmanızın yapısı ve müşteri hedef kitleniz belirler.

- Reklam hedefleri doğru belirlenmelidir. Mutlaka belirlenen hedeflere uygun performans kriterleri oluşturulmalıdır.
- Reklam bütçeleri ve reklam geri dönüş oranları karşılaştırılmalı optimum reklam bütçeleri belirlenmelidir.
- SEO ile yapılabilecek çalışmalar, reklam ile yapılmaya çalışılarak gereksiz maliyet artışına neden olunmamalıdır.
- Reklamın hangi bölgelerde ve hangi dilde yayınlanacağı doğru belirlenerek gereksiz harcamaların önüne geçilmelidir.
- Reklam sonucu siteye gelen müşterilerin yaptığı işlemler takip edilerek, reklamın gerçekten yarar sağlayıp sağlayamadığı ölçülmelidir.
- İnternet reklamları için mutlaka arama kelimeleri ile web sitesi arasında uyum olmalıdır.
- İnternet reklamcılığının sürekli kontrol ve iyileştirme gerektirdiği unutulmamalıdır.

İnternet Reklamcılığı

Google, arama motoru pazarının yaklaşık %70’ini elinde bulundurmaktadır. Bu sebeple internet reklamcılığının yapılabileceği en etkin alanlardan biri adwords’tür.

hızlıYOL Teknoloji olarak, adwords konusunda Google sertifikasına sahip uzman personelimiz ile sizlere en çok faydayı sağlamak için çalışıyoruz.

Adwords kullanımı kolay olan bir reklamcılık ortamı olsa da, sürekli zaman ayrılması gereken bir konudur. Bu sebeple eğer adwords’e yeterli zamanı ayıramıyorsanız, profesyonel destek almanız yararlı olacaktır.

Adwords bütçenizi belirlemek ve stratejik hedefleriniz doğrultusunda çalışmalar yürütmekten mutluluk duyarız.

İnternet Reklamcığı İçin İzlediğimiz Adımlar

Adım 1: Firmanızın sektörünü, stratejisini, bütçesini, web sitesini ve reklam hedeflerini inceleyerek, size internet reklamcılığı ön değerlendirme rapor ve teklifimizi sunarız.

Adım 2: Hazırladığımız plana göre reklam bütçenize uygun olarak 2 haftalık ön çalışma gerçekleştiririz. Bu ön çalışma sonucunda internet reklamlarının size sağladığı faydayı belirleriz.

Adım 3: Ön çalışmada elde edeceğimiz sonuca göre firmanız için özel bir reklam danışmanı atarız. Danışmanınız size aylık olarak reklam takip ve strateji raporu hazırlar ve yine aylık olarak internet reklamcılığı değerlendirme toplantısı yapar.

MÜŞTERİLER
  SÜREÇLER