İNŞAAT

İnşaat sektörü dünyada ve Türkiye’deki en büyük sektörlerden biridir. Ne yazık ki, inşaat sektörü teknoloji olarak diğer sektörlerin çok gerisinde kalmıştır. Doğası gereği farklı bir eko sisteme sahip olan inşaat sektörüne diğer sektörlerden teknoloji transferi yapılması çoğunlukla beklenen verimi sağlamamaktadır. Bu sebeple inşaat sektörüne fayda sağlayacak çözümler mutlaka sektöre özel geliştirilmelidir.

İnşaat sektör deneyimine sahip ekibimiz, sorunlarınızı doğru analiz ederek size uygun teknolojik çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir.


Yükleniciler

Yükleniciler, inşaat sektöründe ana operasyonu gerçekleştiren şirketlerdir. Bu sebeple yükleniciler, belli fiyat sınırları içerisinde inşaatı en uygun şekilde tamamlamayı ana hedef olarak görürler. Kısıtlı kaynakları olduğu ve proje bazlı çalıştıkları için çalışma sistemlerinde ani değişiklik yapmaya açık değildirler. Bu sebeple teknoloji değişikliklerine çoğunlukla olumlu bakamazlar.

Teknoloji firmaları, büyük projeler yaptıkları için yüklenicilere yüksek tutarlı teknoloji projeleri önerirler. Ancak risk algısı yüksek olan yükleniciler bu tip teknoloji uygulamalarından çoğunlukla verim alamazlar.

Yükleniciler çoğunlukla B2B iş yapan firmalardır. Bu sebeple kullandıkları teknolojilerin çalıştıkları diğer şirketler ve işverenler ile entegre olabilmesi onlar için büyük bir öneme sahiptir.

Yüklenicilerin, müşteriye erişimi için çok farklı web uygulamaları geliştirilebilir. Öncelikle yüklenici firmayı farklı kılan unsurlar belirlenerek, web tasarımı ve SEO çalışmaları bu özelliklerin üzerine kurulmalıdır. Siteye bakan bir müşteri yüklenici için bu adam işini biliyor demelidir. Ne yazık ki bu his sadece kaliteli resimlerle elde edilemez, bunun için kaliteli animasyonlar ve farklı bir kullanıcı etkileşimi gereklidir. Bunlara ek olarak müşterilerin güvenini kazanmak için proje süresince işverenin şantiye ilerlemesini görebileceği mobil uygulamalar geliştirilebilir. Bunun gibi mobil uygulama örneklerinin sayısı arttırılabilir, bu noktada önemli olan teknolojinin yükleniciye farklılık katmasıdır.

Yüklenicilerin süreçlerinin geliştirilmesi noktasında, ana hedef proje süresince hızlı geri dönüşüm sağlayacak çözümler geliştirmektir. Bu amaçla proje dökümalarının ve proje kontaklarının hızlı ve doğru yönetimi, şantiye ile proje yönetiminin etkinliğini arttıracak mobil uygulama çözümleri planlanarak hızla uygulanabilir. Bu tip uygulamalar ancak inşaat sürecinden anlayan ekipler tarafından geliştirilebilir.

Yatırımcılar

İnşaat sektöründe, proje yatırımcıları, esasen inşaat sonucunda ortaya çıkan yapının getirisine odaklanırlar. Bu yüzden fayda temelli teknoloji gelişimi onlar için çok değerlidir.

Müşteriye erişim konusunda farklı yaklaşımlar, yatırımcıları rakiplerinden hızlıca farklılaştırabilir. Bu açıdan web tasarımları mutlaka özgün, etkili SEO ve adwords kampanyaları ile desteklenmiş olmalıdır. Ayrıca web siteleri, HTML5, webGL gibi farklı teknolojileri kullanarak eşsiz bir sunum imkanı oluşturmalıdır. Mobil uygulamalar kullanılarak geliştirilecek tanıtım kampanyaları düşük bütçe ile yüksek getiri sağlayabilir.

Malzemeciler

İnşaat sektöründe, malzeme tedarikçileri rekabeti en sert yaşayan gruptur. Bu açıdan hedef kitleyi doğru seçerek, detaylı pazarlama çalışmaları yapmaları ve operasyon maliyetlerini düşürmeleri büyük bir öneme sahiptir.

Sektördeki rekabet dolayısı ile müşteriye erişim bu tür şirketler için çok kritik bir konudur. Web sitelerine, sadece SEO ve Adwords ile müşteri çekmek değil aynı zamanda müşterinin web sitesinde uzun zaman geçirmesini sağlayacak etkileşimli bir ortam oluşturulması gerekmektedir.. Bu sebeple müşteri hedef kitlesi, ürün grupları ve ürün özellikleri, üzerinde çalışılması gereken hassas konulardır. Kopya web tasarım ve mobil uygulama çalışmaları, bu tür şirketler için anlamsız olup, şirkete faydadan çok zarar getirir.

İnşaat malzemecilerinin süreçlerini iyileştirmek için odaklanılacak iki ana konu CRM ve stok yönetimidir. Bu konularda geliştirilecek kullanışlı mobil uygulamalar ile şirketlere ciddi bir rekabet avantajları sağlanabilir. Özellikle etkili bir CRM yazılımı sayesinde, satış ekiplerinin etkinliği arttırılarak ciddi bir büyüme sağlanabilir.

Tasarımcılar

Mimari tasarım firmaları, Türk inşaat sektöründe ne yazık ki hakkettiği yeri alamamaktadır. Mimari tasarım konusunda çizgisini koruyabilen ve tasarımın uygulanabilirliğini düşünen az sayıda ofis vardır. Mimari tasarım ofis kurulumu kolay olduğu için genç ofisler arasında ciddi bir fiyat rekabeti bulunmaktadır.

Kaynakları kısıtlı olan mimari tasarım firmalarının, tasarım çizgilerini ortaya koyacak siteler hazırlamaları, farklı mobil uygulamalar kullanmaları, kendilerini tanıtabilmeleri için oldukça önemlidir. Bir mimari tasarım firması için yapılabilecek en büyük hatalardan biri, web tasarımının sıradan olmasıdır. Web tasarımı, mimarlık ofisinin tarzını yansıtır nitelikte, potansiyel müşterileri etkileyecek özelliklere sahip olmalıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken, stratejik olarak ofisin mimari tarzı ile müşteri hedef kitlesi arasında sürdürülebilir bir bağ oluşturmaktır. Ayrıca web tasarım, mobil uygulama, internet reklamcılığı konularına ortak bir hedef doğrultusunda yaklaşmak tanıtım için çok önemlidir.

Süreç iyileştirme noktasında, adam saat izleme, müşteri yönetimi (CRM) ve scrum proje yönetim uygulamaları mimari tasarımcılar için uygun çözümlerdir.

Mühendislik Hizmetleri

Mühendislik hizmetleri inşaat sektöründe, uygulama ve teknik çözümlerin geliştirildiği en önemli alanlardan biridir. Teknoloji altyapısını kullanmaya yatkın olan bu grup, müşteriye erişim ve süreç iyileştirme konularında çoğunlukla etkin çözümler kullanmamaktadır.

Bütçeleri kısıtlı olduğu için genel olarak daha standart çözümleri tercih eden bu gruba, azami fayda sağlamak için ekonomik ve farklılık yaratacak çözümler sunmak gerekmektedir.

Adam saat izleme, müşteri yönetimi (CRM) ve scrum proje yönetim uygulamaları mühendislik firmaları için uygun çözümlerdir. Bu çözümler, özgün mobil uygulama ve yazılım geliştirme çalışmaları ile sağlanabilir.

hızlıYOL Teknoloji olarak farkımız inşaat sektörüne özel çözümler geliştirebilmektir. Şirket olarak bünyemizde 10 sene inşaat sektör tecrübesine sahip proje yöneticileri, ile sizin isteklerinizi anlayan ve yeni fikirler ortaya koyan farklı bir yazılım geliştirme deneyimi öneriyoruz.

Web tasarımı, mobil uygulama, yazılım geliştirme gibi sağladığımız tüm faydalar sizin sektörünüze, çalışma sisteminize ve hedeflerinize uygun olarak özelleştirilmektedir.

Farkı ancak bizimle çalıştığınızda anlayabilirsiniz. Web sitesi tasarımından, süreç iyileştirmeye, sizin ne yaptığınızı, müşterilerinizin ne istediğini bilmeyen yazılımcı ve tasarımcılarla vakit kaybetmeyiniz.

MÜŞTERİLER
  SÜREÇLER